19.9.09

சுடும் விலை


1 comment:

  1. விவசாயம் இங்கே செத்துக்கொண்டிருக்கிறது ...
    விவசாயியும் கூட.....

    இது பரவாயில்லை நண்பரே ....
    இன்னும் சிறிது காலத்தில் விவசாயமே கேள்விக்குறிதான் .

    ReplyDelete